Nhà Đất Long Biên

Đất Nền Gia Lâm – Xin Cam Kết !!!

 1. Hỗ trợ miễn phí với người mua.
 2. Gặp trực tiếp chủ nhà.
 3. Hỗ trợ thủ tục sang tên sổ đỏ.
 4. Hỗ trợ check quy hoạch, pháp lý.
 5. Hỗ trợ thủ tục vay ngân hàng 70%/15 năm.
 6. Cam kết thông tin chính xác.
 7. Cam kết bảo mật thông tin.
 8. Cam kết bán đúng giá chủ nhà đưa ra.
 9. Cam kết lợi nhuận 20%/năm.
 10. Cam kết phát triển hướng tới cộng đồng.

Trân trọng cảm ơn !

Tin nhà đất mới cập nhật

$  Giá bán : 3 tỷ 510 triệu  Diện tích: 90m2   Vị trí: Đấu giá Đổng Xuyên , Đặng Xá , Gia Lâm

$  Giá bán : 1.360 triệu  Diện tích: 40m2  Vị trí:  Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

$  Giá bán : 1.470 triệu  Diện tích: 42m2  Vị trí:  Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

$  Giá bán : 3 tỷ 350 triệu  Diện tích: 66  Vị trí: Xóm 4 Đông Dư , Gia Lâm, Hà Nội

$  Giá bán : 4 tỷ 019 triệu  Diện tích: 82m2  Vị trí: Xóm 1 Đông Dư , Gia Lâm, Hà Nội

$  Giá bán : 1.680 triệu  Diện tích: 42m2   Vị trí: Kiêu Kỵ , Gia Lâm, Hà Nội

$  Giá bán : 1.620 triệu  Diện tích: 60m2  Vị trí:  Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

$  Giá bán : 2.640 triệu  Diện tích: 60m2  Vị trí: Ngọc Động,  Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

  Tin tức

   Nhà Đất Long Biên

  Đất Nền Gia Lâm – Xin Cam Kết !!!

  1. Hỗ trợ miễn phí với người mua.
  2. Gặp trực tiếp chủ nhà.
  3. Hỗ trợ thủ tục sang tên sổ đỏ.
  4. Hỗ trợ check quy hoạch, pháp lý.
  5. Hỗ trợ thủ tục vay ngân hàng 70%/15 năm.
  6. Cam kết thông tin chính xác.
  7. Cam kết bảo mật thông tin.
  8. Cam kết bán đúng giá chủ nhà đưa ra.
  9. Cam kết lợi nhuận 20%/năm.
  10. Cam kết phát triển hướng tới cộng đồng.

  Trân trọng cảm ơn !