Showing 1–12 of 15 results

$  Giá bán : 51 triệu/m2  Diện tích: 100m2  hai mặt đường trước sau   Vị trí: Thôn Vàng, Cổ Bi, Gia Lâm

$  Giá bán : 6 tỷ 390 triệu  Diện tích: 90  hai mặt đường   Vị trí: Thôn Cam, Cổ Bi, Gia Lâm

$  Giá bán : Thỏa thuận  Diện tích: 90m2   Vị trí: Kinh Doanh, Cổ Bi, Trâu Quỳ, Gia Lâm

$ Giá bán : 30tr/m2  Diện tích: 95m2  Vị trí: Thôn Cam , Cổ Bi , Gia Lâm

$Giá bán : 5 tỷ 188 triệu Diện tích: 119  Vị trí: TĐC ,Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán :68triệu/m2 Diện tích: 130  Vị trí: đấu giá  ,Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

$   Giá bán : 2tỷ 436 triệu  Diện tích: 58m2   Vị trí: Thôn Cam, Cổ Bi, Gia Lâm

Hết hàng

$ Giá bán : 2 tỷ 970 triệu Diện tích: 66m2  Vị trí: Đấu giá X1,  Thôn Vàng ,Cổ Bi , Gia Lâm

$ Giá bán : 5 tỷ 548 triệu  Diện tích: 81.6m lô góc hai mặt thoáng   Vị trí: Thôn Cam, Cổ Bi, Gia Lâm

$Giá bán : 5 tỷ 760 triệu Diện tích: 90m2  Vị trí: Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán : Thỏa thuận Diện tích: 81.6m2 - 90m2  Vị trí:  Cổ Bi , Gia Lâm, Hà Nội

$  Giá bán : 5 tỷ 130 triệu  Diện tích: 114m2   Vị trí: Đấu giá X2, Thôn Vàng, Cổ Bi, Gia Lâm