Hiển thị 1–12 trong 14 kết quả

$ Giá bán : 8 tỷ 600 triệu Diện tích: 100m2  Vị trí:  Cổ Bi , Gia Lâm, Hà Nội

Đã Bán
Hết hàng

$  Giá bán : 2 tỷ 074 triệu  Diện tích: 53m2   Vị trí: Cổ Bi , Gia Lâm, Hà Nội  Lượt xem: 600  Ngày đăng: 14/02/2020

Đã Bán
Hết hàng

$ Giá: 29tr/M2 Diện tích: 61m2  Vị trí: thôn Cam, Cổ Bi , Gia Lâm, Hà Nội  

Đã Bán
Hết hàng

Giá bán : 2 tỷ 016 triệu  Diện tích: 70m2  Vị trí: Cổ Bi , Gia Lâm, Hà nội  Lượt xem: 688

Hết hàng

$  Giá: 51tr/m2  Diện tích: 74m2  Vị trí: voi phục, bình minh, trâu quỳ , Gia Lâm, Hà Nội  

$Giá bán : 1 tỷ 209triệu Diện tích: 31m2 Vị trí: Cổ Bi , Gia Lâm, Hà Nội

Đã Bán

$ Giá bán : 1 tỷ 600 triệu Diện tích: 48m2  Vị trí:  Thôn Vàng ,Cổ Bi , Gia Lâm, Hà Nội

Giá bán : 1 tỷ 790triệu  Diện tích: 58m2  Vị trí: Cổ Bi , Gia Lâm, Hà nội  Lượt xem: 699

$ Giá bán : 63triệu/m2  Diện tích: 90m2   Vị trí: Đấu giá Cổ Bi, Gia Lâm

Đã Bán
Hết hàng

$ Giá bán : 47tr/m2 Diện tích: 121m2  Vị trí: Đấu giá  Cổ Bi , Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán : 40 triệu/m2 Diện tích: 80m2  Vị trí:  Cổ Bi , Gia Lâm, Hà Nội

Đã bán
Hết hàng

Giá: 2 tỷ 392 triệu  Diện tích: 52  Vị trí:  Cổ Bi , Gia Lâm, Hà Nội  Lượt xem: 672  Ngày đăng: 09/01/2020