Hiển thị một kết quả duy nhất

$Giá bán : 5 tỷ 188 triệu Diện tích: 119  Vị trí: TĐC ,Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán : 2 tỷ 970 triệu Diện tích: 66m2  Vị trí: Đấu giá X1,  Thôn Vàng ,Cổ Bi , Gia Lâm

$ Giá bán : 5 tỷ 304 triệu  Diện tích: 81.6m lô góc hai mặt thoáng   Vị trí: Thôn Cam, Cổ Bi, Gia Lâm

$Giá bán : 5 tỷ 760 triệu Diện tích: 90m2  Vị trí: Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán : 57 triệu/m2 Diện tích: 90m2  Vị trí:  Cổ Bi , Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán : 6 tỷ 600 triệu Diện tích: 123m2  Vị trí:  Cổ Bi , Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán : 3 tỷ 360 triệu Diện tích: 70m2  Vị trí:  Thôn Vàng ,Cổ Bi , Gia Lâm