Hiển thị 1–12 trong 17 kết quả

$ Giá bán : 1 tỷ 644 triệu Diện tích: 52m2  Vị trí: Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán : 2 tỷ 600 triệu Diện tích: 40m2 có nhà 4 tầng  Vị trí: Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán : 1 tỷ 200 triệu Diện tích: 48m2  Vị trí: Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán : 1 tỷ 650 triệu  Diện tích: 50m2  Vị trí:  Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán : 26tr/m2  Diện tích: 70m2  Vị trí: Đa Tốn , Gia Lâm, Hà nội

$ Giá bán : 4 tỷ 932 triệu Diện tích: 138m2  Vị trí: Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán : 4 tỷ 932 triệu Diện tích: 138m2  Vị trí: Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán : 2 tỷ 704 triệu  Diện tích: 52m2 lô góc hai mặt thoáng   Vị trí: Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

Đã Bán
Hết hàng

$ Giá bán : 2 tỷ 040 triệu  Diện tích: 60m2  Vị trí: Đa Tốn , Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán : 4 tỷ 116 triệu  Diện tích: 98m2 hai mặt đường trước sau  Vị trí: đất đấu giá, Đa Tốn , Gia Lâm

$Giá bán 1 tỷ 150 triệu Diện tích: 42m2 Vị trí: Đa Tốn , Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán :3 tỷ 650 triệu  Diện tích: 73m2 lô góc hai mặt thoáng  Vị trí: Đa Tốn, Gia Lâm, Hà nội