Hiển thị 1–12 trong 56 kết quả

$ Giá bán : 27triệu/m2 Diện tích: 115m2  Vị trí: Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán : 33triệu/m2  Diện tích: 38m2  Vị trí: Thuận Tốn, Đa Tốn, Gia Lâm

$ Giá bán : 27triệu/m2  Diện tích: 40m2  Vị trí: Đa Tốn , Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán 23tr/m2  Diện tích: 50m2    Vị trí:  Đa Tốn , Gia Lâm ,Hà Nội

$ Giá bán : 29triệu/m2  Diện tích: 50m2  Vị trí: Thuận Tốn, Đa Tốn, Gia Lâm

Đã Bán
Hết hàng

$ Giá bán : 33triệu/m2  Diện tích: 50m2  Vị trí:  Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán : 32triệu/m2  Diện tích: 60m2   Vị trí: Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

Đã bán
Hết hàng

Giá: 22tr/m2  Diện tích: 60m2  Vị trí: đa tốn, Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán : 22tr/m2  Diện tích: 66m2  Vị trí: Khoan tế, Đa Tốn , Gia Lâm, Hà nội

Đã Bán
Hết hàng

$ Giá bán : 28tr/m2  Diện tích: 67m2  Vị trí: Thuận Tốn, Đa Tốn, Gia Lâm

$ Giá: 26tr/m2  Diện tích: 68.8  Vị trí:  Đa Tốn, Gia Lâm, Hà nội  

Giá: 35tr/m2  Diện tích: 70m2  Vị trí: Đào Xuyên ,  Đa Tốn , Gia Lâm, Hà nội  Lượt xem: 890  Ngày đăng: 17/12/2019