Hiển thị một kết quả duy nhất

$ Giá: 30tr/m2  Diện tích: 43m2(lô góc)  Vị trí: Đặng xá , Gia Lâm, Hà Nội  

Đã Bán
Hết hàng

$ Giá bán : 30triệu/m2  Diện tích: 92m2  Vị trí: Đặng Xá , Gia Lâm, Hà Nội

Đã Bán
Hết hàng

$Giá: 1 tủ 054 triệu *Diện tích: 35m2 Vị trí:  Hoàng Long ,Đặng Xá , Gia Lâm ,Hà Nội

Đã Bán
Hết hàng

$ Giá bán : 2 tỷ 570 triệu  Diện tích: 92m2  Vị trí: đặng xá , Gia Lâm, Hà nội

$  Giá bán: 990 triệu  Diện tích: 40m2  Vị trí: Viên Ngoại ,Đặng xá , Gia Lâm, Hà Nội

$  Giá: 28tr/m2  Diện tích: 45m2(lô góc), hai mặt thoáng  Vị trí: Viên Ngoại ,Đặng xá , Gia Lâm, Hà Nội

Hết hàng

$ Giá: 37tr/m2 Diện tích: 60m2(lô góc)  Vị trí: Nhân Lễ ,Đặng xá , Gia Lâm, Hà Nội  

Đã Bán
Hết hàng

Giá bán : 15tr/m2  Diện tích: 98m2  Vị trí: Đặng xá, Gia Lâm, HN  Lượt xem: 550  Ngày đăng: 05/01/2020

$ Giá bán : 30triệu/m2 Diện tích: 78m2  Vị trí: Đổng Xuyên ,Đặng Xá , Gia Lâm, Hà Nội

Giá bán 1 tỷ  Diện tích: 40  Vị trí:  Hoàng Long, đặng xá , gia lâm ,hà nội  Lượt xem: 689  Ngày đăng: 20/12/2019