Showing 1–12 of 16 results

$  Giá bán : 3xtr/m2  Diện tích: 200m chia 3 được  Vị trí: Thôn Kim Âu ,Đặng xá , Gia Lâm

Đã Bán
Hết hàng

$  Giá bán : 2.624 tỷ  Diện tích: 64m2  Vị trí: Thôn Đặng ,Đặng xá , Gia Lâm

Đã Bán
Hết hàng

$ Giá bán : 2 tỷ 665 triệu Diện tích: 65m2  Vị trí: Thôn Đặng, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội

$  Giá: 36tr/m2  Diện tích: 90m2(lô góc), hai mặt thoáng  Vị trí: đấu giá Đổng Xuyên ,Đặng xá , Gia Lâm, Hà Nội

$  Giá bán : 45-46tr/m2  Diện tích: 75 - 91m2  Vị trí: Thôn Đặng ,Đặng xá , Gia Lâm

$  Giá bán : 45-46tr/m2  Diện tích: 75-91m2  Vị trí: Thôn Đặng ,Đặng xá , Gia Lâm

$  Giá bán 1 tỷ 700 triệu  Diện tích: 50m2  Vị trí: Viên Ngoại ,Đặng xá , Gia Lâm, Hà Nội

Đã Bán
Hết hàng

$  Giá bán : 3 tỷ  Diện tích: 75m2  Vị trí: đấu giá An Đà ,Đặng xá , Gia Lâm

$  Giá bán : 3 tỷ 772 triệu  Diện tích: 92m2  Vị trí: TĐC Trại Gà ,Đặng xá , Gia Lâm

$  Giá: 36tr/m2  Diện tích: 45m2(lô góc), hai mặt thoáng  Vị trí: Viên Ngoại ,Đặng xá , Gia Lâm, Hà Nội

$  Giá bán : 3 tỷ 510 triệu  Diện tích: 90m2   Vị trí: Đấu giá Đổng Xuyên , Đặng Xá , Gia Lâm

Hết hàng