Hiển thị một kết quả duy nhất

$  Giá bán 1 tỷ 700 triệu  Diện tích: 50m2  Vị trí: Viên Ngoại ,Đặng xá , Gia Lâm, Hà Nội

$  Giá bán 3 tỷ 072 triệu  Diện tích: 96m2  Vị trí: đấu giá Hoàng Long, Đặng xá , Gia Lâm

$  Giá: 34tr/m2  Diện tích: 45m2(lô góc), hai mặt thoáng  Vị trí: Viên Ngoại ,Đặng xá , Gia Lâm, Hà Nội

$  Giá bán 3 tỷ 311 triệu  Diện tích: 77m2  Vị trí: đấu giá Đặng xá , Gia Lâm, Hà Nội

Hết hàng

$ Giá: 37tr/m2 Diện tích: 60m2(lô góc)  Vị trí: Nhân Lễ ,Đặng xá , Gia Lâm, Hà Nội  

$ Giá bán : 40triệu/m2 Diện tích: 66m2  Vị trí: Thôn Đặng ,Đặng Xá , Gia Lâm, Hà Nội