Hiển thị 1–12 trong 17 kết quả

$  Giá bán : 1 tỷ 700 triệu  Diện tích: 42m2 lô góc  Vị trí: đông dư , Gia Lâm, Hà nội

$  Giá bán : 2 tỷ 412 triệu  Diện tích: 67m2  Vị trí: đông dư , Gia Lâm, Hà nội

Đã Bán

$ Giá: 1 tỷ 558 triệu  Diện tích: 40m2  Vị trí: Đông dư , Gia Lâm, Hà Nội  

$ Giá bán : 2 tỷ 145 triệu  Diện tích: 55m2   Vị trí: Đông Dư, Gia Lâm, Hà nội

$ Giá bán : 31tr/m2 Diện tích: 48m2  Vị trí: Xóm 4, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội

Đã Bán

$ Giá bán : 38triệu/m2  Diện tích: 46m2  Vị trí:  Đông Dư , Gia Lâm ,Hà Nội

$ Giá bán : 25tr/m2 Diện tích: 99m2  Vị trí: Xóm 3, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán : 1 tỷ 750 triệu Diện tích: 38m2  Vị trí: Xóm 5, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán : 4xtr/m2 Diện tích: 120m2  Vị trí: tái định cư Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán : 1 tỷ 740 triệu  Diện tích: 38m2   Vị trí: Đông Dư, Gia Lâm, Hà nội

$ Giá bán : 2 tỷ 600 triệu  Diện tích: 50m2  Vị trí: đông dư , Gia Lâm, Hà nội

$ Giá bán : 1 tỷ 600 triệu Diện tích: 40m2  Vị trí: Xóm 2, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội