Showing 1–12 of 44 results

Đã bán
Hết hàng

$  Giá bán : 1 tỷ 680 triệu  Diện tích: 40m2  Vị trí: Xóm 6 Đông Dư , Gia Lâm, Hà Nội

$  Giá bán : 1 tỷ 450 triệu  Diện tích: 41m2  Vị trí: Xóm 5 Đông Dư , Gia Lâm, Hà Nội

$  Giá bán : 1 tỷ 700 triệu  Diện tích: 42m2 lô góc  Vị trí: đông dư , Gia Lâm, Hà nội

$  Giá bán : 1 tỷ 672triệu  Diện tích: 44m2  Vị trí: xom 8 đông dư , Gia Lâm, Hà nội

$  Giá bán : 3.050 tỷ  Diện tích: 50m2  Vị trí: Xóm 2 Đông Dư , Gia Lâm, Hà Nội

$  Giá bán : 3 tỷ 350 triệu  Diện tích: 66  Vị trí: Xóm 4 Đông Dư , Gia Lâm, Hà Nội

$  Giá bán : 42tr/m2  Diện tích: 66M2   Vị trí: Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội

Đã Bán
Hết hàng

$  Giá bán : 2 tỷ 412 triệu  Diện tích: 67m2  Vị trí: đông dư , Gia Lâm, Hà nội

Đã bán
Hết hàng

$ Giá bán : 2 tỷ 926 triệu  Diện tích: 77m2  Vị trí: Xóm 7 Đông Dư , Gia Lâm, Hà Nội

$  Giá bán : 4 tỷ 019 triệu  Diện tích: 82m2  Vị trí: Xóm 1 Đông Dư , Gia Lâm, Hà Nội

$  Giá bán : 2 tỷ 790 triệu  Diện tích: 90  Vị trí: Xóm 3 Đông Dư , Gia Lâm, Hà Nội

$  Giá bán : 4 tỷ 750 triệu  Diện tích: 95m2  Vị trí: Xóm 4, đông dư , Gia Lâm, Hà nội