Showing 1–12 of 17 results

$  Giá bán : 1.680 triệu  Diện tích: 42m2   Vị trí: Kiêu Kỵ , Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán : 33 triệu/m2  Diện tích: 46m2   Vị trí: Kiêu Kỵ , Gia Lâm, Hà Nội

Hết hàng

$ Giá bán : 37triệu/m2 Diện tích: 51m2, lô góc hai mặt thoáng  Vị trí: Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán : 32triệu/m2  Diện tích: 65m2  Vị trí: Kiêu Kỵ, Gia Lâm ,Hà Nội

$  Giá bán : 1 tỷ 763 triệu Diện tích: 41m2   Vị trí:  Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội

Đã Bán
Hết hàng

$ Giá bán : 1 tỷ 558 triệu Diện tích: 41m2, lô góc hai mặt thoáng  Vị trí: Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội

$  Giá bán : 2.650 tỷ  Diện tích: 56.4m2 ( lô góc hai mặt thoáng)   Vị trí: thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ , Gia Lâm, Hà Nội

Đã Bán
Hết hàng

$ Giá bán : 1 tỷ 550 triệu  Diện tích: 50m2  Vị trí: Kiêu Kỵ , Gia Lâm, Hà nội

$ Giá bán : 33tr/m2  Diện tích: 60m2   Vị trí: Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà nội

$  Giá bán : 4.8 tỷ  Diện tích: 80m2 mặt tiền 8m   Vị trí: Kiêu Kỵ , Gia Lâm, Hà Nội

Đã Bán
Hết hàng

$ Giá bán : 2 tỷ 214 triệu  Diện tích: 82m2   Vị trí: Kiêu Kỵ , Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán 2xtr/m2 Diện tích: 244m2   Vị trí:  Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội