Hiển thị 1–12 trong 13 kết quả

$ Giá bán : 33 triệu/m2  Diện tích: 46m2   Vị trí: Kiêu Kỵ , Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán : 37triệu/m2 Diện tích: 51m2, lô góc hai mặt thoáng  Vị trí: Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán : 28.5triệu/m2  Diện tích: 65m2  Vị trí: Kiêu Kỵ, Gia Lâm ,Hà Nội

$ Giá bán : 32tr/m2  Diện tích: 40m2  Vị trí: Kiêu Kỵ, Gia Lâm ,Hà Nội

$ Giá bán : 1 tỷ 558 triệu Diện tích: 41m2, lô góc hai mặt thoáng  Vị trí: Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán : 1 tỷ 550 triệu  Diện tích: 50m2  Vị trí: Kiêu Kỵ , Gia Lâm, Hà nội

$ Giá bán : 33tr/m2  Diện tích: 56m2   Vị trí: Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà nội

$ Giá bán : 2 tỷ 214 triệu  Diện tích: 82m2   Vị trí: Kiêu Kỵ , Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán 22tr/m2 Diện tích: 277m2   Vị trí:  Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà nội

$ Giá bán : 33triệu/m2 Diện tích: 68m2  Vị trí: Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá: 4 tỷ 200 triệu  Diện tích: 78m2 lô góc hai mặt thoáng  Vị trí: kiêu kỵ ,gia lâm ,hà nội

$ Giá bán : 1 tỷ 640 triệu Diện tích: 41m2  Vị trí: Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội