Hiển thị một kết quả duy nhất

$ Giá bán: 18tr/m2  Diện tích: 54m2   Vị trí: Kim Sơn- Gia Lâm- Hà Nội

Đã Bán
Hết hàng

Giá: 13tr/m2  Diện tích: 68m2  Vị trí:giao tất , kim sơn, Gia Lâm, Hà Nội  Lượt xem:415  Ngày đăng: 19/08/2019

Đã Bán
Hết hàng

$  Giá: 19.5tr/m2  Diện tích: 75m   Vị trí: xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà nội  Lượt xem: 790  Ngày đăng: 05/02/2020

$ Giá: 18tr/m2 Diện tích: 40m2  Vị trí: phố keo -kim sơn– gia lâm- hà nội

Đã Bán
Hết hàng

$  Giá: 15tr/m2  Diện tích: 85m hai mặt đường  Vị trí:  đa tốn, Gia Lâm, Hà nội

$ Giá: 13tr/m2  Diện tích: 68m2  Vị trí:giao tất , kim sơn, Gia Lâm, Hà Nội

Đã Bán

$ Giá bán: 20tr/m2  Diện tích: 40m2   Vị trí:Giao Tất A, Kim Sơn- Gia Lâm- Hà Nội

Đã Bán
Hết hàng

$ Giá bán : 24r/m2  Diện tích: 54m2  Vị trí: Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội

Đã Bán
Hết hàng

$ Giá bán: 24tr/m2  Diện tích: 55m2   Vị trí: Kim Sơn- Gia Lâm- Hà Nội

$ Giá bán: 21tr/m2  Diện tích: 58m2   Vị trí:Giao Tất A, Kim Sơn- Gia Lâm- Hà Nội

$ Giá bán : 25tr/m2  Diện tích: 70m2  Vị trí: Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội