Hiển thị kết quả duy nhất

Hết hàng

$ Giá bán : 36tr/m2  Diện tích: 80m2  Vị trí: Phú Thị , Gia Lâm, Hà Nội

Đã Bán
Hết hàng

$ Giá bán : 30tr/m2  Diện tích: 68m2  Vị trí: Phú Thị , Gia Lâm, Hà Nội

Đã Bán
Hết hàng

$ Giá bán : 32tr/m2  Diện tích: 60m2  Vị trí: Tô Khê, Phú Thị , Gia Lâm, Hà Nội

Đã Bán
Hết hàng

$ Giá bán : 19.5tr/m2  Diện tích: 500m2  Vị trí: Hàn Lạc ,Phú Thị , Gia Lâm, Hà Nội

$  Giá bán : 2.257 triệu  Diện tích: 52  Vị trí: Tô Khê, Phú Thị , Gia Lâm

Đã Bán
Hết hàng

$ Giá bán : 27tr/m2  Diện tích: 53m2  Vị trí: Phú Thị , Gia Lâm, Hà nội

$ Giá bán : 32tr/m2  Diện tích: 82m2  Vị trí: Phú Thị , Gia Lâm, Hà Nội

Đã Bán
Hết hàng

$ Giá bán : 25tr/m2  Diện tích: 58m2  Vị trí: Tô Khê, Phú Thị , Gia Lâm, Hà Nội