Hiển thị một kết quả duy nhất

$ Giá bán : 30tr/m2  Diện tích: 68m2  Vị trí: Phú Thị , Gia Lâm, Hà Nội

Đã Bán
Hết hàng

$ Giá bán : 27tr/m2  Diện tích: 53m2  Vị trí: Phú Thị , Gia Lâm, Hà nội

$ Giá bán : 32tr/m2  Diện tích: 82m2  Vị trí: Phú Thị , Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán : 25tr/m2  Diện tích: 58m2  Vị trí: Tô Khê, Phú Thị , Gia Lâm, Hà Nội