Hiển thị 1–12 trong 18 kết quả

$ Giá bán : 3 tỷ 750 triệu  Diện tích: 75  Vị trí: Đào Nguyên, Trâu Quỳ , Gia Lâm, Hà nội

$ Giá bán : 11 tỷ 790 triệu  Diện tích: 90m2  Vị trí: shophouse Sông Hồng , Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán : 8 tỷ 400 triệu  Diện tích: 90m2   Vị trí: shophouse Sông Hồng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà nội

$ Giá bán : 8 tỷ 500 triệu  Diện tích: 85m2   Vị trí: Vành Đai , Trâu Quỳ, Gia Lâm

New

$ Giá bán : 64triệu/m2  Diện tích: 90m2   Vị trí: An Đào A , Trâu Quỳ, Gia Lâm

$ Giá bán : 7 tỷ 900 triệu  Diện tích: 100m2   Vị trí: 31ha ,Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà nội

$ Giá bán : 14 tỷ 280 triệu  Diện tích: 136m2   Vị trí: 31ha , Ngô Xuân Quảng , Trâu Quỳ, Gia Lâm

$ Giá bán : 1 tỷ 980 triệu  Diện tích: 36m2  Vị trí: Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm

$ Giá bán : 8 tỷ 400 triệu  Diện tích: 75m2   Vị trí: Đường T , Trâu Quỳ, Gia Lâm

$  Giá bán : 13 tỷ 050 triệu  Diện tích: 90m2   Vị trí: 333  Ngô Xuân Quảng , Trâu Quỳ, Gia Lâm

$  Giá bán : 10 tỷ 744riệu  Diện tích: 136m2   Vị trí: 31ha ,Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán : 47 triệu/m2  Diện tích: 110m2  Vị trí: Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ , Gia Lâm