Showing 1–12 of 48 results

$ Giá bán : 6 tỷ 270 triệu  Diện tích: 95m2   Vị trí: Kinh Doanh, An Đào C , Trâu Quỳ, Gia Lâm

$  Giá bán : 14 tỷ 775 triệu  Diện tích: 197m2 hai mặt đường  Vị trí: Kiên Thành , Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán : 63 triệu/m2  Diện tích: 55m2   Vị trí: Kinh Doanh, An Lạc , Trâu Quỳ, Gia Lâm

Đã Bán
Hết hàng

$ Giá bán : 3 tỷ 750 triệu  Diện tích: 75  Vị trí: Đào Nguyên, Trâu Quỳ , Gia Lâm, Hà nội

$ Giá bán : 11 tỷ 790 triệu  Diện tích: 90m2  Vị trí: shophouse Sông Hồng , Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán : 8 tỷ 300 triệu  Diện tích: 90m2  Vị trí: shophouse Sông Hồng , Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán : 8 tỷ 400 triệu  Diện tích: 90m2   Vị trí: shophouse Sông Hồng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà nội

$ Giá bán : 5 tỷ 760 triệu  Diện tích: 90m2  Vị trí: đất đấu giá, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

$ Giá bán : 11 tỷ  Diện tích: 77m2   Vị trí: Kinh Doanh, Ngô Xuân Quảng , Trâu Quỳ, Gia Lâm.

$ Giá bán : 8 tỷ 500 triệu  Diện tích: 85m2   Vị trí: Vành Đai , Trâu Quỳ, Gia Lâm

$  Giá bán : 6.600 triệu  Diện tích: 55m2 lô góc hai mặt thoáng  Vị trí: Phố Thành Trung , Trâu Quỳ , Gia Lâm

Đã Bán
Hết hàng

$ Giá bán : 64triệu/m2  Diện tích: 90m2   Vị trí: An Đào A , Trâu Quỳ, Gia Lâm