$ Giá bán : 1 tỷ 500 triệu
 Diện tích: 40m2
  Vị trí: Kiêu Kỵ , Gia Lâm, Hà Nội