$ Giá bán : 30tr/m2

 Diện tích: 130m2
 Vị trí: Kiêu Kỵ, Gia Lâm ,Hà Nội