$  Giá bán : 1.710 triệu
 Diện tích: 45m2
 Vị trí:  Thuận Tốn, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội