$  Giá bán : 3xtr/m2
 Diện tích: 200m chia 3 được
 Vị trí: Thôn Kim Âu ,Đặng xá , Gia Lâm