$  Giá bán : 1.680 triệu
 Diện tích: 42m2
  Vị trí: Kiêu Kỵ , Gia Lâm, Hà Nội