$ Giá bán : 33 triệu/m2
 Diện tích: 46m2
  Vị trí: Kiêu Kỵ , Gia Lâm, Hà Nội