Giá: 22tr/m2
 Diện tích: 60m2
 Vị trí: đa tốn, Gia Lâm, Hà Nội