$Giá: 27tr/m2
Diện tích: 82m2
 Vị trí: Đa tốn , Gia Lâm, Hà Nội