$  Giá bán : 3.784 triệu
 Diện tích: 43m2 , trục chính kinh doanh
  Vị trí:  Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội