$ Giá: 1 tỷ 558 triệu
 Diện tích: 40m2

 Vị trí: Đông dư , Gia Lâm, Hà Nội