$ Giá bán : 1 tỷ 750 triệu
 Diện tích: 55m2
 Vị trí:  Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội