$  Giá bán : 2.600 tỷ
 Diện tích: 40m2 nhà 3 tầng 1 tum
 Vị trí:  Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội