$ Giá bán : 1.2 tỷ
 Diện tích: 50m2
 Vị trí: Đa Tốn , Gia Lâm, Hà Nội