$ Giá bán : 41 triệu/m2
 Diện tích: 80m2
 Vị trí: Khoan Tế,  Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội