$  Giá bán : 1.360 triệu
 Diện tích: 40m2
 Vị trí:  Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội