$ Giá bán : 2 tỷ 440 triệu
 Diện tích: 40m2
  Vị trí: Viện Rau A, Trâu Quỳ, Gia Lâm