$ Giá bán : chỉ từ 1 tỷ 500 triệu
 Diện tích:40m2
  Vị trí: Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội