$  Giá bán : 1.353 triệu
 Diện tích: 41m2 ( lô góc hai mặt thoáng)
  Vị trí: Gia Cốc, Kiêu Kỵ , Gia Lâm, Hà Nội