$ Giá bán : 1 tỷ 550 triệu
 Diện tích: 50m2
 Vị trí: Kiêu Kỵ , Gia Lâm, Hà nội