Giá: 19
 Diện tích: 70
 Vị trí: đa tốn , Gia Lâm, Hà nội
 Lượt xem: 686
 Ngày đăng: 6/12/2019