$  Giá bán : 4.8 tỷ
 Diện tích: 80m2 mặt tiền 8m
  Vị trí: Kiêu Kỵ , Gia Lâm, Hà Nội