$ Giá bán : 2 tỷ 214 triệu
 Diện tích: 82m2
  Vị trí: Kiêu Kỵ , Gia Lâm, Hà Nội