$  Giá bán : 10 tỷ 744riệu
 Diện tích: 136m2
  Vị trí: 31ha ,Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội