$ Giá bán: 20tr/m2
 Diện tích: 40m2
  Vị trí:Giao Tất A, Kim Sơn- Gia Lâm- Hà Nội