Diện tích: 41m2

$ Giá bán : 1 tỷ 070 triệu
 Vị trí: Hoàng Long ,Đặng xá ,Gia Lâm, Hà Nội