$ Giá bán: 21tr/m2
 Diện tích: 58m2
  Vị trí:Giao Tất A, Kim Sơn- Gia Lâm- Hà Nội