$  Giá bán : 3 tỷ 510 triệu
 Diện tích: 90m2
  Vị trí: Đấu giá Đổng Xuyên , Đặng Xá , Gia Lâm