$ Giá bán : 25tr/m2
 Diện tích: 70m2
 Vị trí: Giao Tất A, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội