$  Giá bán  28-30tr/m2
 Diện tích: 121 – 156m2
 Vị trí: đấu giá Hoàng Long ,Đặng xá , Gia Lâm.