$ Giá bán : 30triệu/m2
Diện tích: 78m2
 Vị trí: Đổng Xuyên ,Đặng Xá , Gia Lâm, Hà Nội