$ Giá bán : 1 tỷ 640 triệu
Diện tích: 41m2
 Vị trí: Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội