$ Giá bán : thỏa thuận
 Diện tích: 383m2
 Vị trí: KIÊU KỴ- GIA LÂM- HÀ NỘI