Huyện Gia Lâm sẽ thu hồi hơn 600 ha đất năm 2021

Trong số 83 dự án cần thu hồi đất năm 2021 ở huyện Gia Lâm có nhiều dự án đường giao thông.

Theo nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, huyện Gia Lâm có 83 dự án, tổng diện tích 617,27 ha. Diện tích thu hồi đất là 614,11 ha, diện tích chuyển mục đích đất lúa là hơn 70,49 ha.

Cụ thể, huyện Gia Lâm thu hồi đất để thực hiện các dự án xây dựng, mở rộng, nâng cấp hạ tầng giao thông, xây các công trình công cộng như trạm y tế, trường học…

Một số dự án đáng chú ý của huyện Gia Lâm trong danh mục này gồm dự án Xây dựng tuyến đường đê hữu Đuống đoạn từ Dốc Lời – Đặng Xá đến xã Lệ Chi, thu hồi 44,5 ha; Dự án đất ở (đối với dự án đường Hà Nội – Hưng Yên), thu hồi 63 ha; Dự án GPMB để xây dựng hạ tầng kĩ thuật cụm công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Giang, xã Kiêu Kỵ, thu hồi 23,67 ha.

Dưới đây là danh sách chi tiết các dự án sẽ thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.